Velkommen til Farumbiavls hjemmeside.

logoStart   Bier   Honning   Hvepse    Billeder   kontakt  

sommerfugl

Årets gang i vores bigård.

Vores bigård er ikke særligt stor. Vi har de sidste par år måtte skrue lidt ned for bierne grundet tid og lidt svigtende helbred, biavl betyder ret mange tunge løft. Vi har for øjeblikket, håber vi, 3 bifamilier her hjemme og en familie hos nogle venner over ved Hareskoven, Så i sagens natur laver vi ikke så meget honning, på et godt år omkring 80 kg.
Honning
Biåret starter faktisk allerede i Februar hvis vejret tillader det. De gamle rammer skal have smeltet voks af ( vi gør det selv) de skal renses og måske trådes om, derefter skal der ny voks på, vi skal have godt og vel 120 rammer færdige i år. Hvis vejret er i sit gode lune, hvilket vil sige en vindstille dag med sol og lidt over 10 grader, kan vi forsigt kigge ned til bierne for og se om de har klaret vinteren, det har de forhåbentlig, hvis det skønnes nødvendigt kan de få lidt drivfoder, det fremmer dronningens lyst til at gå i gang med at ligge æg og dermed en lidt større familie når forårstrækket kommmer. Det sker som regel samtidig med mælkebøtterne blomstre, de har dog været ude inden for at tømme sig efter vinteren og hente det første nektar fra de første forårsblomster.
vokstavle
Så snart forårstrækket sætter ind (mælkebøtten blomstrer) skal der honningmagasin på, der er 10 jomfru tavler (rene vokstavler der er prægede) i et magasin, vi bruger størrelsen Langstroth, den finder vi bedst, så snart magasinet er ved at være fyldt ( c. 27 kg. honning) skal der et nyt magasin på, og sådan fortsætter det til første slyngning, der normalt vil være midt i juni. Bierne er stærkt truet af en lille mide der hedder Varroa, hvis biavleren ikke griber ind kan den ødelægge en hel bifamilie, der findes flere metoder, den vi bruger er 100% biologisk. Efter sidste honning fratagelse først i august skal bierne have fodder, vi har jo taget honningen som de skulle have levet af hele vinteren, vi bruger en blanding af sukker opløst i vand og til slut en kunstfoder der hedder Apifonda.
Nu er det blot om at sikre sig de har mad nok til vinteren og sikre sig at dronningen er sammen med bierne i vinterlejet som blev lavet i sommerens løb.
honning
Vores bier henter nektaren til honningen på de store marker og naturområder vi har omkring os, honningen er naturligvis pesticide fri og er behandlet nænsomt igennem hele processen og er ALTID koldrørt og har derfor beholdt alle de gode egenskaber og alle de fine smagsnuancer. Honning fra supermarkedet består af honning fra mange bifamilier/ biavlere, altså ingen garanti for der ikke er brugt pesticider, honningen bliver blandet i store tanke. Honningen er når den slynges helt flydende men vil efter en tid krystalisere, når vi koldrører honningen slår vi krystallerne i stykker, så den færdige honning bliver fin og smørbar. Tapperierne kan ikke gøre dette i de store tanke så de er nødt til at opvarme honningen for at undgå krystaliseringen. Honning har ikke godt af denne opvarmning, den mister både smag og en del af sine gode egenskaber. Så vil du have en fin kvalitets honning må du købe den af biavleren selv.
retur til top